نمایش 1–12 از 116 نتیجه

النگو آیینه ای طلا

14,800,000 تومان103,500,000 تومان
این مدل النگو طلا بصورت پک 1 عددی،3 عددی، پک5 عددی و پک 7 عددی قابل خرید میباشد. زمان تحویل النگو طلا برای خریداران شرکت ازکی وام، 20 روز کاری میباشد. زمان تحویل النگو طلا برای سایر خریداران 7 روز کاری میباشد. جهت مشاهده قیمت و وزن النگو طلا، پک موردنظر را انتخاب نمایید. برآورد وزن بصورت تقریبی بوده و زمان ساخت مجدد ممکن است کمی تغییر کند.

النگو طلا لاو کارتیر

46,800,000 تومان47,200,000 تومان
زمان ساخت النگو طلا ، 3 هفته کاری میباشد. جهت مشاهده قیمت النگوطلا، سایزالنگو و رنگ موردنظر را انتخاب نمایید.

انگشتر زنانه طلا

23,400,000 تومان23,600,000 تومان
زمان ساخت این محصول حدودا 3 هفته ی کاری میباشد براورد وزن و قیمت تقریبی بوده و با توجه به سایز انگشت شما و یا درخواست استفاده از سنگهای جواهر، تغییر خواهد کرد. با توجه به سلیقه خود میتوانید رنگ سنگ را تغییر دهید. جهت مشاهده وزن و قیمت ،رنگ طلای مورد نظر را انتخاب کنید تا بصورت خودکار قیمت به شما نمایش داده شود.

انگشتر زنانه طلا

21,100,000 تومان21,300,000 تومان
زمان ساخت این محصول حدودا 3 هفته ی کاری میباشد براورد وزن و قیمت تقریبی بوده و با توجه به سایز انگشت شما و یا درخواست استفاده از سنگهای جواهر، تغییر خواهد کرد. با توجه به سلیقه خود میتوانید رنگ سنگ را تغییر دهید. جهت مشاهده وزن و قیمت ،رنگ طلای مورد نظر را انتخاب کنید تا بصورت خودکار قیمت به شما نمایش داده شود.

انگشتر زنانه طلا

14,100,000 تومان14,200,000 تومان
زمان ساخت این محصول حدودا 3 هفته ی کاری میباشد براورد وزن و قیمت تقریبی بوده و با توجه به سایز انگشت شما و یا درخواست استفاده از سنگهای جواهر، تغییر خواهد کرد. با توجه به سلیقه خود میتوانید رنگ سنگ را تغییر دهید.(تم رنگی سنگ داخل عکس، با رنگ سنگ کار ساخته شده ممکن است کمی متفاوت باشد) جهت مشاهده وزن و قیمت ،رنگ طلای مورد نظر را انتخاب کنید تا بصورت خودکار قیمت به شما نمایش داده شود.

انگشتر زنانه طلا

21,100,000 تومان21,300,000 تومان
زمان ساخت این محصول حدودا 3 هفته ی کاری میباشد براورد وزن و قیمت تقریبی بوده و با توجه به سایز انگشت شما و یا درخواست استفاده از سنگهای جواهر، تغییر خواهد کرد. (تم رنگی سنگ داخل عکس، با رنگ سنگ کار ساخته شده ممکن است کمی متفاوت باشد.) با توجه به سلیقه خود میتوانید رنگ سنگ را تغییر دهید. جهت مشاهده وزن و قیمت ،رنگ طلای مورد نظر را انتخاب کنید تا بصورت خودکار قیمت به شما نمایش داده شود.

انگشتر زنانه طلا

23,400,000 تومان23,600,000 تومان
زمان ساخت این محصول،3 هفته ی کاری میباشد. جهت سفارش با سنگ جواهر، قیمت طلا تغییر خواهد کرد. وزن هم با توجه به سایز انگشت شما ممکن است متغیر باشد. جهت مشاهده قیمت طلا، وزن و رنگ سنگ را انتخاب نمایید تا بصورت خودکار ، قیمت نمایش داده شود.

انگشتر زنانه طلا

46,800,000 تومان47,200,000 تومان
زمان ساخت این محصول حدودا 3 هفته ی کاری میباشد براورد وزن و قیمت تقریبی بوده و با توجه به سایز انگشت شما و یا درخواست استفاده از سنگهای جواهر، تغییر خواهد کرد(تم رنگی سنگ داخل عکس، با رنگ سنگ کار ساخته شده ممکن است کمی متفاوت باشد.) با توجه به سلیقه خود میتوانید رنگ سنگ را تغییر دهید. جهت مشاهده وزن و قیمت ،رنگ طلای مورد نظر را انتخاب کنید تا بصورت خودکار قیمت به شما نمایش داده شود.

انگشتر زنانه طلا

84,200,000 تومان85,000,000 تومان
زمان ساخت این محصول حدودا 3 هفته ی کاری میباشد براورد وزن و قیمت تقریبی بوده و با توجه به سایز انگشت شما و یا درخواست استفاده از سنگهای جواهر، تغییر خواهد کرد(تم رنگی سنگ داخل عکس، با رنگ سنگ کار ساخته شده ممکن است کمی متفاوت باشد.) با توجه به سلیقه خود میتوانید رنگ سنگ را تغییر دهید. جهت مشاهده وزن و قیمت ،رنگ طلای مورد نظر را انتخاب کنید تا بصورت خودکار قیمت به شما نمایش داده شود.

انگشتر سولیتر طلا

9,400,000 تومان9,500,000 تومان
زمان ساخت این محصول حدودا 3 هفته کاری میباشد. براورد قیمت و وزن متغیر بوده و در صورت سفارش بصورت تمام جواهر،قیمت طلا تغییر خواهدکرد.وزن طلا هم با احتساب اندازه ی خواسته شده ی شما قابلیت تغییر دارد. جهت مشاهده قیمت، رنگ طلای موردنظر را انتخاب کنید تا بصورت خودکار قیمت طلا نمایش داده شود.

انگشتر طلا اسپرت

60,900,000 تومان70,200,000 تومان
زمان ساخت این محصول 3 هفته ی کاری میباشد برای مشاهده قیمت انگشتر طلا ، وزن موردنظر را انتخاب کنید تابصورت خودکار ،قیمت نمایش داده شود.

انگشتر طلا پروانه

21,100,000 تومان28,100,000 تومان
زمان ساخت انگشتر طلا حدودا 3 هفته کاری میباشد. برآورد وزن تقریبی بوده و زمان ساخت ممکن است کمی تغییر کند برای مشاهده قیمت انگشتر طلا،وزن موردنظر را انتخاب کنید.