در حال نمایش 4 نتیجه

انگشتر طلا مردانه

56,200,000 تومان56,700,000 تومان
زمان ساخت این محصول حدودا 3 هفته ی کاری میباشد. برای مشاهده قیمت، رنگ طلای موردنظر را انتخاب کنید تا قیمت طلا نمایش داد شود. برآورد وزن تقریبی بوده و زمان ساخت طلا، ممکن است کمی تغییر کند. قیمت و وزن بصورت خالص بدون احتساب نگین زده شده است.و نگینها تاثیری روی وزن نخواهند داشت.

انگشتر مردانه طلا

74,900,000 تومان75,600,000 تومان
زمان ساخت این محصول حدودا 3 هفته ی کاری میباشد. برای مشاهده قیمت، رنگ طلای موردنظر را انتخاب کنید تا قیمت طلا نمایش داد شود. برآورد وزن تقریبی بوده و زمان ساخت طلا، ممکن است کمی تغییر کند. قیمت و وزن بصورت خالص بدون احتساب سنگ زده شده است.

انگشتر مردانه طلا

32,800,000 تومان33,100,000 تومان
زمان ساخت این محصول حدودا 3 هفته ی کاری میباشد. برای مشاهده قیمت، رنگ طلای موردنظر را انتخاب کنید تا قیمت طلا نمایش داد شود. برآورد وزن تقریبی بوده و زمان ساخت طلا با توجه به سایز انگشت شما ، ممکن است کمی تغییر کند.

انگشتر مردانه طلا

65,500,000 تومان66,100,000 تومان
زمان ساخت این محصول حدودا 3 هفته ی کاری میباشد. برای مشاهده قیمت، رنگ طلای موردنظر را انتخاب کنید تا قیمت طلا نمایش داد شود. برآورد وزن تقریبی بوده و زمان ساخت طلا با توجه به سایز انگشت شما ، ممکن است کمی تغییر کند. استفاده از سنگهای جواهر روی قیمت طلا تاثیرگذار خواهد بود.