در حال نمایش 8 نتیجه

زنجیر طلا طرح استارفر

9,400,000 تومان9,500,000 تومان
زمان ساخت این محصول حدودا 72 ساعت میباشد (برای مشاهده قیمت ، طول و رنگ موردنظر را انتخاب کنید) برآورد وزن برای طول 45 سانت میباشد.

زنجیر طلا فلامینگو

زمان ساخت این محصول، 1 هفته ی کاری میباشد. جهت مشاهده قیمت طول زنجیر طلا را انتخاب کنید.

زنجیر طلا فیگارو

53,800,000 تومان54,300,000 تومان
زمان ساخت این محصول 72ساعت کاری می باشد برآورد وزن براساس طول 45 سانتی متر میباشد درصورت تغییر اندازه وزن هم تغییر خواهد داشت. جهت مشاهده قیمت ، رنگ و اندازه موردنظر را انتخاب نمایید تا بصورت خودکار قیمت نمایش داده شود.

زنجیر طلا کارتیر ماشینی

9,400,000 تومان9,500,000 تومان
زمان ساخت این محصول 72 ساعت میباشد وزن و قیمت براساس طول 45 سانت درنظر گرفته شده ولی قابلیت تغییر سایز دارد. (برای مشاهده قیمت ، طول و رنگ موردنظر را انتخاب کنید)

زنجیر طلا گوی دار

9,400,000 تومان9,500,000 تومان
زمان ساخت این زنجیرطلا حدودا72 ساعت میباشد (برای مشاهده قیمت ، طول و رنگ موردنظر را انتخاب کنید) برآورد وزن با طول 45 سانت میباشد.

زنجیر طلا هرمس

58,500,000 تومان72,600,000 تومان
زمان ساخت این محصول 1 هفته کاری میباشد. برای مشاهده قیمت، وزن زنجیر را انتخاب نمایید.

زنجیر کارتیر ضخامت 8میلیمتر

107,600,000 تومان121,700,000 تومان
زمان ساخت این محصول حدودا 2 هفته ی کاری میباشد (برای مشاهده قیمت ، وزن زنجیر طلا موردنظر را انتخاب کنید)

گردنبند طلا زنجیری طرح شنل

64,100,000 تومان65,500,000 تومان
زمان ساخت این محصول حدودا 2 هفته ی کاری میباشد (برای مشاهده قیمت ، وزن زنجیر طلا موردنظر را انتخاب کنید)